Day care

Kretativni centar Magični Grad, ima razvijen koncept rada sa decom od 3 do 5 godina, u periodu od 9h do 15h, sa programom:

  • fizičkih aktivnosti u prostoru od 100 m2, opremljenim strunjačama i X-box sistemom
  • razvoja motoričkih sposobnosti (usvajanje svakodnevnih navika i samostalnog obavljanja zadataka)
  • razvoj kreativnih sposobnosti (korišćenje raznih materijala i tehnika kretaivnog stvaranja)
  • rekreativno-zabavni deo (osmišljenje igre za rekreaciju i razvoj socijalizacije)

Prijavljivanje za dvočasovne grupe na tel. 018 514 501